Tận Tình - Chu Đáo - An Toàn
Ngày 21/07/2017

XE HỢP ĐỒNG - TUYẾN CỐ ĐỊNH

Tham quan - Du lịch

Đưa rước công nhân - Học sinh

Tuyến cố định

BUÝT NỘI Ô

Tuyến số 6

Tuyến số 7

Tuyến số 8

BUÝT LÊN TỈNH

Tuyến số 5

Tuyến số 12

Tuyến số 603

HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CTY NĂM 2015 (27/01/2016)

Báo cáo tình hình quản trị cty năm 2015

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (01/01/2016)

Thông báo thay đổi người công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG (01/01/2016)

Công bố thông tin về việc thay đổi kế toán trưởng

THÔNG BÁO ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015 (31/12/2015)

Thông báo đơn vị kiểm toán năm 2015

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giờ hành chính
  • Điện thoại: 0613.838.191 (P. TCHC)
  • Điện thoại: 0613.838.441 (P. KHKD)
Hỗ trợ 24/24
  • Thuê xe
  • Điện thoại: 0908.092.279 (Mr. Tân)
  • Đưa rước công nhân
  • Điện thoại: 0997.025.260 (Mr.Huy)
  • Buýt nội ô 6, 7, 8
  • Điện thoại: 0919.310.924 (Mr. Sáng)
  • Buýt liên tỉnh 5,12, 603
  • Điện thoại: 0912.580.939 (Mr. Khiêm)
Facebook